DMCA.com Protection Status
Thứ Hai, 10/08/2020 03:18

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THI CÔNG VỚI CÔNG TY B.N.A

11-09-2019 17:28

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty cổ phần Xây dựng B.N.A đã không thực hiện đúng theo thỏa thuận đã cam kết nên Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc quyết định chấm dứt hợp đồng thi công.

Ngày 15/12/2018, Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc và Công ty cổ phần Xây dựng B.N.A ký hợp đồng thi công xây dựng số 47/2018/PHN/HĐ-XD. Theo đó, phía Công ty B.N.A thi công xây dựng công trình cho Công ty Phúc Hoàng Ngọc.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, Công ty Phúc Hoàng Ngọc quyết định chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng số 47/2018/PHN/HĐ-XD ngày 15/12/2018 với Công ty B.N.A.

Cụ thể, trong quá trình thi công, Công ty B.N.A đã có những hành vi vi phạm hợp đồng như sau:

1- Công ty cổ phần Xây dựng B.N.A chậm tiến độ so với cam kết. Chủ đầu tư đã nhiều lần nhắc nhở về vấn đề này nhưng phía Công ty B.N.A vẫn không có biện pháp khắc phục.

2- Năng lực và nhân lực của Công ty B.N.A không đảm bảo thực hiện hợp đồng thi công.

3- Trong quá trình thi công, Công ty B.N.A vi phạm quy định về vệ sinh, an toàn lao động trên công trường.

4- Công ty B.N.A vi phạm nghiêm trọng về chất lượng công trình (Văn phòng Thừa Phát lại Phạm Hoàng đã lập Vi bằng).

5- Công ty B.N.A có hành vi báo cáo khối lượng và chất lượng công trình không đúng thực tế thi công tại công trình.

 

Chia sẻ trên: Share Facebook Share Google
TAGS: